Chính sách quyền riêng tư của Autotrend.vn

  1. Giới thiệu chúng
  2. Quyền của bạn
  3. Dữ liệu mà chúng tôi thu thập
  4. Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân của bạn là gì?
  5. Chia sẻ dữ liệu của bạn
  6. Lưu trữ và xóa dữ liệu
  7. Chuyển dữ liệu sang quốc gia khác
  8. Giữ an toàn dữ liệu cá nhân của bạn
  9. Thay đổi chính sách
  10. Liên hệ với chúng tôi

Giới thiệu chung

Tại Auto Trend, chúng tôi luôn muốn tạo nên một nền tảng tin tức ô tô với trải nghiệm tốt nhất đến đọc giả. Để làm tốt hơn điều này, chúng tôi cần tìm hiểu được thói quen của bạn khi sử dụng trang của chúng tôi. Từ đó, chúng tôi có thể cung cấp đến bạn những nội dung hay và phù hợp hơn với bạn.

Ngoài ra chúng tôi còn giữ cho sự an toàn về giữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền của bạn

Quy định chung về luật bảo vệ dữ liệu GDRP cũng được áp dụng trên trang của chúng tôi, bạn hãy xem thêm về chính sách bảo mật.

–              Quyền truy cập – quyền được thông báo, và quyền yêu cầu truy cập những dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi xử lý;

–              Quyền chỉnh sửa – quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn khi những dữ liệu này không chính xác hoặc không hoàn chỉnh;

–              Quyền xoá – quyền yêu cầu chúng tôi xoá dữ liệu cá nhân của bạn;

–              Quyền hạn chế – quyền yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn dừng xử lý tất cả hoặc một phần các dữ liệu cá nhân của bạn;

–              Quyền phản đối –

+             quyền phản đối, tại bất kỳ thời điểm nào, việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên các căn cứ liên quan đến tình huống cụ thể của bạn;

+             quyền phản đối việc các dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý vì các mục đích tiếp thị trực tiếp;

–              Quyền di chuyển dữ liệu – quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn dưới dạng điện tử và quyền truyền dữ liệu cá nhân đó cho việc sử dụng dịch vụ của một bên khác; và

–              Quyền không bị lệ thuộc vào các quyết định tự động – quyền không bị lệ thuộc và quyết định được đưa ra hoàn toàn tự động, bao gồm quyết định tạo hồ sơ, khi quyết định có hiệu lực pháp lý với bạn hoặc gây ra hệ quả đáng kể tương tự.

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi sử dụng công nghệ của mình để thu thập dữ liệu của bạn

Thông tin đăng nhập của bạn

Thông tin cá nhân của bạn

Thói quen truy cập và các hàng dộng khác trên trang của chúng tôi.

Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân của bạn là gì?

Chúng tôi thu thập giữ liệu của bạn nhằm mục đích trải nghiệm người dùng, cân nhắc để thay đổi về nội dung, cải thiện chất lượng về hình ảnh, video và tất cả nội dung để gửi đến bạn.

Gửi cho bạn những thay đổi hãy những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật trên trang.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Lư trữ và xóa dữ liệu

Các dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn truy cập hệ thống sẽ được lưu 365 ngày và vẫn được gia hạn cho đến khi bạn có hành động yêu cầu hoặc tự xóa đi dữ liệu của bạn.

Sau khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành xóa dữ liệu của bạn khỏi hệ thống khoảng 3 ngày làm việc.

Chuyển dữ liệu sang quốc gia khác

Tất cả dữ liệu được lưu trữ trên Auto Trend sẽ không được di chuyển đến bất cứ khu vực nào khi chưa có sự đồng ý của bạn. Hoặc/ nếu có có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền (công an, chính phủ….).

Giữ an toàn cho dữ liệu của bạn

Chúng tôi sử dụng công nghệ của mình để đảm bảo an toàn giữ liệu của bạn trên hệ thống, tất cả thông tin của bạn sẽ không được công khai trừ khi có sự cho phép của bạn trong cài đặt thông tin khi đăng ký hoặc đăng nhập.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi sẽ thay đổi chính sách để phù hợp hơn theo từng giai đoạn, chính sách này được thông qua ban quản trị và thống báo đến bạn trên trang chủ.

Liên hệ chúng tôi.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi trong phần liên hệ trên thanh điều hướng hoặc chân trang của trang web này.

Liên hệ

 

Content Protection by DMCA.com