ĐIỀU KHOẢN AUTO TREND

Điều khoản của AutoTrend bao gồm những quy định khi truy cập và sử dụng trang của Autotrend bao gồm nguyên tắc đăng ký, nội dung bản quyền và nội dung cấm.
– Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước những thông tin đăng ký trên AutoTrend.
– Bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin đầy đủ khi có thay đổi theo thực tế.
– Sau khi đăng ký trên AutoTrend, bạn có quyền sử dụng các tài liệu mà AutoTrend đã cung cấp trên trang với mục đích cá nhân, không sử dụng trong mục đích thương mại.
– Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các Thành viên với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động lành mạnh, chia sẻ thông tin đến đọc giả một cách chính xác và trung thực.

Content Protection by DMCA.com