Tài liệu cấu tạo hệ thống truyền lực

he thong treo o to nhu the nao chuan nhat

Tài liệu cấu tạo hệ thống truyền lực trên ô tô.

Auto Trend, tin tức tài liệu ô tô
Hệ thống truyền lực trên ô tô là hệ thống tập hợp tất cả các cơ cấu nối từ động cơ tới bánh xe chủ động, bao gồm các cơ cấu truyền, cắt, đổi chiều quay, biến đổi giá trị moment truyền.

Nhiệm vụ hệ thống truyền lực trên ô tô:

Hệ thống truyền lực (HTTL)có các nhiệm vụ cơ bản:

-Truyền,biến đổi moment quay và số vòng quay từ động cơ đến bánh xe chủ động sao cho phù hợp giữa chế độ làm việc của động cơ và moment cản sinh ra trong quá trình ô tô chuyển động.

-Cắt dòng truyền trong thời gian ngắn hoặc dài

-Thực hiện đổi chiều chuyển động nhằm tạo nên chuyển động lùi cho ô tô.

-Tạo khả năng chuyển động “mềm mại” và tính năng việt dã cần thiết trên đường.

Hệ thống truyền lực trên ô tô là hệ thống tập hợp tất cả các cơ cấu nối từ động cơ tới bánh xe chủ động, bao gồm các cơ cấu truyền, cắt, đổi chiều quay, biến đổi giá trị moment truyền. Nhiệm vụ hệ thống truyền lực trên ô tô: Hệ thống truyền lực (HTTL)có các nhiệm vụ cơ bản: -Truyền,biến đổi moment quay và số vòng quay từ động cơ đến bánh xe chủ động sao cho phù hợp giữa chế độ làm việc của động cơ và moment cản sinh ra trong quá trình ô tô chuyển động. -Cắt dòng truyền trong thời gian ngắn hoặc dài -Thực hiện đổi chiều chuyển động nhằm tạo nên chuyển động lùi cho ô tô. -Tạo khả năng chuyển động “mềm mại” và tính năng việt dã cần thiết trên đường. Yêu cầu hệ thống truyền lực trên ô tô: -Truyền công suất từ động cơ đến bánh xe chủ động với hiệu suất cao,độ tin cậy lớn. -Thay đổi được moment của động cơ một cách dễ dàng

Yêu cầu hệ thống truyền lực trên ô tô:

-Truyền công suất từ động cơ đến bánh xe chủ động với hiệu suất cao,độ tin cậy lớn.

-Thay đổi được moment của động cơ một cách dễ dàng

Content Protection by DMCA.com